Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune

NN 100/2023 (30.8.2023.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1464

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 – Odluka Ustavnog suda) ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO (od 25. rujna 2015. godine) – ŠESTE IZMJENE I DOPUNE

I.

Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune (»Narodne novine«, broj 94/23) zaključenog 20. srpnja 2023. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva područje F, Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2023. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 152-02/23-01/10

Urbroj: 524-03-02-01/4-23-4

Zagreb, 16. kolovoza 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.